11/12/2022 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Cuộc du hành với lặng im”
“Voyage du silence”

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/05/2022 11:48

 

Nguyên tác

Voyage du silence
De mes mains à tes yeux

Et dans tes cheveux
Où des filles d’osier
S’adossent au soleil
Remuent les lèvres
Et laissent l’ombre à quatre feuilles
Gagner leur cœur chaud de sommeil.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cuộc du hành với lặng im
Từ tay tôi đến mắt em dịu hiền

Và trên mái tóc em mềm
Nơi mà con gái tay liền tay đan
Ngã vào mặt trời chói chan
Môi tìm môi chắt nồng nàn yêu thương
Bốn chiếc lá bỏ bên đường
Cho tim ấm áp mộng thường bên nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » “Cuộc du hành với lặng im”