Cuối một chuyến đi xa
Hồ Chí Minh hiền hoà và tỉnh táo
Trên màu trắng tinh của bộ quần áo
Trái tim người sôi sục bao la

Không cận vệ, chẳng người hầu
Người vượt qua núi cao, sa mạc
Trong màu trắng của bộ áo quần
Chỉ có một trái tim rộng mở

Nào Người có muốn gì hơn
                       cho cuộc đi xa...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)