Roi vọt
Mò hôi và roi vọt

Mặt trời thức dậy sớm
Gặp ngoài sân, người da đen chân đất
Thân trần trụi
và lằn roi ngang dọc

Roi vọt
Mò hôi và roi vọt

Cơn gió bay qua, gào thét
- Mỗi nắm tay sao mà giống hoa đen
Máu bảo: Này, lại đây, anh bạn
Anh bảo máu: Này, bạn, lại đây

Anh chân đất bước đi dầm máu đỏ
Những cây mía run lên tất cả
Mở đường ra cho những bước anh đi

Trên trời cao chỉ có sự lặng im
Và ở dưới bầu trời cũng thế
Người nô lệ
Cả thân mình đẫm máu chủ nô

Roi vọt
Mò hôi và roi vọt
Cả thân mình đẫm máu chủ nô
Roi vọt
Mò hôi và roi vọt
Cả thân mình đẫm máu chủ nô
Cả thân mình đẫm máu chủ nô


Nguồn: Thơ Angiêri-Quy Ba, NXB Văn học, 1960
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)