30/03/2023 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mồ hôi và roi vọt
Sudor y látigo

Tác giả: Nicolás Guillén

Nước: Cu Ba
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2014 09:34

 

Nguyên tác

Látigo,
sudor y látigo.

El sol despertó temprano
y encontró al negro descalzo,
desnudo el cuerpo llagado,
sobre el campo.

Látigo,
sudor y látigo.

El viento pasó gritando:
- ¡Qué flor negra en cada mano!
La sangre le dijo: ¡vamos!
Él dijo a la sangre: ¡vamos!
Partió en su sangre, descalzo.
El cañaveral, temblando,
le abrió paso.

Después, el cielo callado,
y bajo el cielo, el esclavo
tinto en la sangre del amo.

Látigo,
sudor y látigo,
tinto en la sangre del amo;
látigo,
sudor y látigo;
tinto en la sangre del amo,
tinto en la sangre del amo.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Roi vọt
Mò hôi và roi vọt

Mặt trời thức dậy sớm
Gặp ngoài sân, người da đen chân đất
Thân trần trụi
và lằn roi ngang dọc

Roi vọt
Mò hôi và roi vọt

Cơn gió bay qua, gào thét
- Mỗi nắm tay sao mà giống hoa đen
Máu bảo: Này, lại đây, anh bạn
Anh bảo máu: Này, bạn, lại đây

Anh chân đất bước đi dầm máu đỏ
Những cây mía run lên tất cả
Mở đường ra cho những bước anh đi

Trên trời cao chỉ có sự lặng im
Và ở dưới bầu trời cũng thế
Người nô lệ
Cả thân mình đẫm máu chủ nô

Roi vọt
Mò hôi và roi vọt
Cả thân mình đẫm máu chủ nô
Roi vọt
Mò hôi và roi vọt
Cả thân mình đẫm máu chủ nô
Cả thân mình đẫm máu chủ nô
Nguồn: Thơ Angiêri-Quy Ba, NXB Văn học, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nicolás Guillén » Mồ hôi và roi vọt