Tại sao anh nổi giận đến như thế
khi người ta gọi anh: "Anh da đen môi dày"
nếu mà cái miệng anh ngon tuyệt
ôi anh da đen môi dày ?

Môi dày, môi dày anh như thế kia
anh có đủ cả
bởi chưng cái bà đài thọ anh
biếu anh tất cả

Nhưng được đến thế nào, anh vẫn còn rên siết
ơi anh da đen môi dày
cái người không làm mà có tiền bạc
ơi anh da đen môi dày
một bộ cánh diện vải trắng tốt
ơi anh da đen môi dày
và một đôi giày hai màu bóng lộn
ơi anh da đen môi dày...

Môi dày, môi dày anh như thế kia
anh có đủ cả
bởi chưng cái bà đài thọ anh
biếu anh tất cả

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)