Trên biển Antillas
(cũng gọi biển Caribe)
sóng dữ dội ào ào đập vỗ
và bọt sóng dịu mềm trang điểm
dưới mặt trời chạy đuổi theo mình
và trong ngọn gió ẩy mình ra
miệng hát ca, mắt hoà giọt lệ
Cuba giong thuyền trên bản đồ:
như một con cá sấu xanh lục dài
với những con mắt bằng nước và bằng đá
Cây mía, bằng những đầu nhọn hoắt
dệt cho Cuba một mũ miện cao:
Mũ miện không phải của tự do
mũ miện, vâng, của vòng nô lệ
Áo bào mặc, bên ngoài là Hoàng hậu
mà bên trong chỉ là phận chư hầu
bà Hoàng buồn hơn hết giữa các bà Hoàng hậu
Cuba giong thuyền trên bản đồ:
như một con cá sấu xanh lục dài
với những con mắt bằng nước và bằng đá

Hỡi anh lính canh phòng bờ biển
người đứng canh sừng sững, bên bờ
hỡi anh lính hải phòng, chú ý
tới mũi cứng của cây giáo nhọn
và tới sấm gầm của ngọn sóng đào
tới tiếng kêu vọt từ những ngọn lửa cao
và tới con cá sấu đang tỉnh thức
từ bức bản đồ giơ ra móng vuốt:
chú ý tới con cá sấu xanh lục dài
với những con mắt bằng nước và bằng đá

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)