30/07/2021 00:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như một con cá sấu dài xanh lục
Un largo lagarto verde

Tác giả: Nicolás Guillén

Nước: Cu Ba
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2008 11:46

 

Nguyên tác

Por el Mar de las Antillas
(que también Caribe llaman)
batida por olas duras
y ornada de espumas blandas,
bajo el sol que la persigue
y el viento que la rechaza,
cantando a lágrima viva
navega Cuba en su mapa:
un largo lagarto verde,
con ojos de piedra y agua.
Alta corona de azúcar
le tejen agudas cañas;
no por coronada libre,
sí de su corona esclava:
reina del manto hacia fuera,
del manto adentro, vasalla,
triste como la más triste
navega Cuba en su mapa:
un largo lagarto verde,
con ojos de piedra y agua.

Junto a la orilla del mar,
tú que estás en fija guardia,
fíjate, guardián marino,
en la punta de las lanzas
y en el trueno de las olas
y en el grito de las llamas
y en el lagarto despierto
sacar las uñas del mapa:
un largo lagarto verde,
con ojos de piedra y agua.

Bản dịch của Xuân Diệu

Trên biển Antillas
(cũng gọi biển Caribe)
sóng dữ dội ào ào đập vỗ
và bọt sóng dịu mềm trang điểm
dưới mặt trời chạy đuổi theo mình
và trong ngọn gió ẩy mình ra
miệng hát ca, mắt hoà giọt lệ
Cuba giong thuyền trên bản đồ:
như một con cá sấu xanh lục dài
với những con mắt bằng nước và bằng đá
Cây mía, bằng những đầu nhọn hoắt
dệt cho Cuba một mũ miện cao:
Mũ miện không phải của tự do
mũ miện, vâng, của vòng nô lệ
Áo bào mặc, bên ngoài là Hoàng hậu
mà bên trong chỉ là phận chư hầu
bà Hoàng buồn hơn hết giữa các bà Hoàng hậu
Cuba giong thuyền trên bản đồ:
như một con cá sấu xanh lục dài
với những con mắt bằng nước và bằng đá

Hỡi anh lính canh phòng bờ biển
người đứng canh sừng sững, bên bờ
hỡi anh lính hải phòng, chú ý
tới mũi cứng của cây giáo nhọn
và tới sấm gầm của ngọn sóng đào
tới tiếng kêu vọt từ những ngọn lửa cao
và tới con cá sấu đang tỉnh thức
từ bức bản đồ giơ ra móng vuốt:
chú ý tới con cá sấu xanh lục dài
với những con mắt bằng nước và bằng đá

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nicolás Guillén » Như một con cá sấu dài xanh lục