29/05/2022 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh

Tác giả: Nicolás Guillén

Nước: Cu Ba
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2008 04:09

 

Nguyên tác

Al final del largo viaje
Ho Chi Minh suave y despierto:
Sobre la albura del traje
Le arde el corazón abierto.

No trae escolta ni paje.
Pasó montaña y desierto: En la blancura del traje
Solo el corazón abierto
No quiso más para el viaje

Bản dịch của Lê Xuân Quỳnh

Cuối một chuyến đi xa
Hồ Chí Minh hiền hoà và tỉnh táo
Trên màu trắng tinh của bộ quần áo
Trái tim người sôi sục bao la

Không cận vệ, chẳng người hầu
Người vượt qua núi cao, sa mạc
Trong màu trắng của bộ áo quần
Chỉ có một trái tim rộng mở

Nào Người có muốn gì hơn
                       cho cuộc đi xa...
La Havana 5-9-1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nicolás Guillén » Hồ Chí Minh