Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 27/08/2016 19:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/08/2016 09:55

紅槿花

花是深紅葉曲塵,
不將桃李共爭春。
今日驚秋自憐客,
折來特贈少年人。

 

Hồng cận hoa

Hoa thị thâm hồng diệp khúc trần,
Bất tương đào lý cộng tranh xuân.
Kim nhật kinh thu tự lân khách,
Chiết lai đặc tặng thiếu niên nhân.

 

Dịch nghĩa

Hoa dâm bụt đỏ thẫm, lá trở vàng (vì đang mùa thu),
Không cùng đào mận tranh vẻ xuân.
Hôm nay ngán mùa thu, lại thương khách,
Nên bẻ xuống đặc biệt tặng các em nhỏ.


Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá trở vàng hoa màu đỏ thẫm
Không cùng đào mận lẫn tranh xuân
Ngán thu thương khách lại thăm
Hôm nay bẻ xuống chia phần trẻ em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đỏ thẫm bụt dâm lá trổ vàng
Không cùng đào mận để tranh xuân.
Nay thương cho khách kinh thu đến
Hái tặng riêng cho trẻ được phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời