08/08/2022 13:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng cận hoa
紅槿花

Tác giả: Nhung Dục - 戎昱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 27/08/2016 19:05

 

Nguyên tác

花是深紅葉曲塵,
不將桃李共爭春。
今日驚秋自憐客,
折來特贈少年人。

Phiên âm

Hoa thị thâm hồng diệp khúc trần[1],
Bất tương đào lý cộng tranh xuân.
Kim nhật kinh thu tự lân khách,
Chiết lai đặc tặng thiếu niên nhân.

Dịch nghĩa

Hoa dâm bụt đỏ thẫm, lá trở vàng (vì đang mùa thu),
Không cùng đào mận tranh vẻ xuân.
Hôm nay ngán mùa thu, lại thương khách,
Nên bẻ xuống đặc biệt tặng các em nhỏ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá trở vàng hoa màu đỏ thẫm
Không cùng đào mận lẫn tranh xuân
Ngán thu thương khách lại thăm
Hôm nay bẻ xuống chia phần trẻ em.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Tên các con vi khuẩn trong men rượu, chúng màu vàng lợt nên khúc trần trong bài chỉ mượn ý màu vàng của chúng mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhung Dục » Hồng cận hoa