15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 24/09/2010 22:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 10:33

述懷

報國臣心不敢虧,
那堪人事每相違。
臨軒有策歸臣揀,
制閫無才負主知。
一去故京投牒晚,
再來新所獻書遲。
此身榮辱何須掛,
敵愾丹忱死不衰。

 

Thuật hoài

Báo quốc thần tâm bất cảm khuy,
Na kham nhân sự mỗi tương vi.
Lâm hiên hữu sách quy thần giản,
Chế khổn vô tài phụ chủ tri.
Nhất khứ cố kinh đầu điệp vãn,
Tái lai Tân Sở hiến thư trì.
Thử thân vinh nhục hà tu quải,
Địch khái đan thầm tử bất suy.

 

Dịch nghĩa

Báo ơn nước, lòng kẻ làm tôi không dám thiếu sót,
Ngán cho nỗi việc đời thường hay trái ngược lòng mình.
Vào thi Đình có đối sách được nhà vua lựa chọn,
Ra giữ cõi ngoài không tài cán, phụ lòng chúa biết đến.
Từ kinh cũ ra đi không kịp dâng sớ,
Trở lại Tân Sở mới dâng thư lại chậm.
Thân này nào quản vinh hay nhục,
Lòng son thù giặc dầu chết cũng không phai.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Tinh thần báo quốc dám đơn sai,
Ngán nỗi lòng riêng trái việc đời.
Trước bệ tâu bày dầu có trước,
Ngoài biên đánh dẹp thẹn không tài.
Kinh thành nộp sớ hiềm không kịp,
Tân Sở dâng thư lại quá chầy.
Vinh nhục thân này chi xá kể,
Lòng son giết giặc chết không phai.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Báo quốc lòng thần chẳng dám nguôi
Nhưng đời thường trái với lòng người
Thi đình có sách ơn vua chọn
Ngoài cõi bất tài phụ chúa tôi
Kinh cũ bỏ đi dâng sớ muộn
Quân dinh lại đến chậm thư rồi
Thân này nào quản vinh hay nhục
Căm địch lòng son chết chẳng thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Báo quốc làm tôi không dám sai,
Việc riêng ngán nỗi trái lòng người.
Thi Đình đối sách vua phê chọn,
Ngoài cõi không tài phụ chúa thôi.
Đi mãi từ kinh không hiến sớ,
Trở về Tân Sở chậm đi rồi.
Thân này nào quản vinh hay nhục,
Thù giặc lòng son chết chẳng phai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời