15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2016 16:46

述懷其二

制敵兵戎與戰舟,
未聞更向敵人謀。
不難委曲求他智,
只恐因循益我愚。
自古聖神咨猾夏,
當今賢俊誦支秋。
昔人不學洋人術,
曾破儋林滅五胡。

 

Thuật hoài kỳ 2

Chế địch binh nhung dữ chiến chu,
Vị văn cánh hướng địch nhân mưu.
Bất nan uỷ khúc cầu tha trí,
Chỉ khủng nhân tuần ích ngã ngu.
Tự cổ thánh thần tư hoạt Hạ,
Đương kim hiền tuấn tụng Chi Thu.
Tích nhân bất học dương nhân thuật,
Tằng phá Đam Lâm diệt Ngũ Hồ.

 

Dịch nghĩa

Quân đội và tàu chiến là để chế ngự quân giặc
Chưa nghe đời nào lại đem việc ấy toan tính với giặc bao giờ
Chịu nhún để học cái khôn của nó thì không khó gì
Chỉ sợ lần lữa mãi càng chuốc thêm cái dại của mình
Các bậc thánh thần đời xưa thường thở than vì nỗi mọi rợ làm loạn Trung châu
Các người hiền kiệt đời nay lại đua nhau đọc Giê Su
Người xưa có cần học kỹ thuật Tây dương đâu
Mà cũng phá được rợ Đam Lâm và diệt được năm rợ Hồ[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Chống giặc cần quân với lại tàu,
Chưa ai mưu sự với quân thù.
Khó gì luồn luỵ tìm thêm trí,
Sợ nỗi lần lừa lại thấy ngu.
Từ trước thánh thần than mọi rợ,
Mà nay hiền tuấn đọc Giê-xu
Người xưa chẳng học nghề quân địch
Vẫn phá Đam Lâm diệt Ngũ Hồ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chế địch cần binh thuyền súng to
Chưa nghe cùng địch tính mưu đồ
Cầm lòng chẳng khó cầu tài giặc
Chỉ sợ ngập ngừng chuốc dại ngu
Từ cổ thánh thần than quấy Hạ
Ngày nay hiền kiệt tụng Gia Tô
Tây dương kỹ thuật xưa đâu học
Mà phá Đam Lâm diệt Ngũ Hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Xin xem lại

1. Ngũ Hồ/五湖, từ này để chỉ Thái Hồ, hoặc 5 hồ lớn của Sở quốc xưa. Chữ 湖 thay bằng 胡(Rợ Hồ) mới đúng
2.Về chú Đam Lâm: Đã chú " Đam Lâm là một dân tộc thiểu số cổ đại Trung Quốc ở phái bắc tỉnh Thái Nguyên.". Thái Nguyên là tỉnh lỵ của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Thái Nguyên được mệnh danh là "cửu triều cổ đô", chưa khi nào Thái Nguyên là tỉnh của Trung Quốc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chống giặc cần quân với hạm tàu,
Đời nào lại tính với quân thù.
Học khôn chịu nhún đâu mà khó,
Chỉ sợ lần lữa thêm mãi ngu.
Từ trước thánh thần than rợ loạn,
Đời nay hiền kiệt đọc Giê Su,
Người xưa không học Tây dương thuật,
Cũng phá Đam Lâm với rợ Hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời