15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 10/09/2010 02:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 10/09/2010 02:11

感述其一

蟲章貂尾舊衣冠,
日與豺狼處此間。
我國山河蠶食去,
誰家門戶燕飛還。
吳牛月喘南郊暑,
胡馬風嘶北地寒。
物類且能知水土,
處堂燕雀獨安閒。

 

Cảm thuật kỳ 1

Trùng chương điêu vĩ cựu y quan,
Nhật dữ sài lang xử thử gian.
Ngã quốc sơn hà tàm thực khứ,
Thuỳ gia môn hộ yến phi hoàn?
Ngô ngưu nguyệt suyễn Nam giao thử,
Hồ mã phong tê Bắc địa hàn.
Vật loại thả năng tri thuỷ thổ,
Xử đường yến tước độc an nhàn!

 

Dịch nghĩa

Vẻ trùng và đuôi con điêu, phường áo mũ cũ,
Hằng ngày cùng loài sài lang ở chung chỗ này.
Giang sơn nước ta bị nó lấn dần như tằm ăn lá dâu,
Chim én bây giờ bay về nương vào nhà ai?
Trâu đất Ngô thấy trăng mà thở vì quen sợ nắng cõi Nam.
Ngựa xứ Hồ hí trước gió vì quen nhớ cái rét đất Bắc,
Loài vật còn hay hiểu biết khí hậu đất nước,
Mà người ta lại như chim én chim sẻ nương náu trong nhà cứ cho là yên.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Nếp xưa áo mũ vẻ trùng điêu,
Chung sống ngày ngày với sói beo.
Sông núi nước ta tằm lấn mãi,
Cửa nhà ai đó én bay theo.
Trâu Nam thở rược khi trăng sáng,
Ngựa Bắc kêu dồn lúc gió heo.
Loài vật còn hay quen thuỷ thổ,
Riêng phần én sẻ cứ tiêu dao.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pang De

Áo còn vẻ phượng mũ đuôi điêu
Giao kết sài lang sớm tới chiều
Nước đấy non sông tằm nhấm hết
Nhà ai cổng ốc én bay đều
Thấy trăng ngờ nắng trâu Nam thở
Gặp gió tưởng đông ngựa Bắc kêu
Loài vật cũng còn hay thủy thổ
Lầu cao én sẻ mới nhàn nhiều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Áo mũ trăm quan vẻ đẹp thay,
Ngày cùng lang sói sống chung bầy!
Non sông nước cũ tằm ăn lấn,
Cửa ngõ nhà ai én bượn bay.
Sợ nóng Ngô ngưu trăng tưởng nắng,
Nhớ nhà Hồ mã gió gào hơi.
Ấy loài súc vật còn như thế,
Yến tước trên lầu chết chẳng hay!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo mũ trăm quan vẻ đẹp bày,
Ngày cùng lang sói sống nơi này.
Giang sơn nước tổ tằm ăn lấn,
Chim én bay về nhà náu ai?
Sợ nắng thấy trăng trâu Ngô thở.
Gió lồng quen hí ngựa Hồ gào,
Nước nhà thời tiết vật còn hiểu,
Người tựa én chim chết chẳng hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời