Miếng trầu nghìn tuổi đó sao
Trẻ trung, thanh lịch, thanh cao nếp nhà
Thoắt hồng thắm, thoắt môi hoa
Bên Hồ Giảng Võ
                            gió và... lăn tăn!

Mùa này đá cũng nảy mầm
Dửng dưng cũng muốn tay cầm tay nhau
Con đường nào cũng trầu cau
Con đường tôi vẫn một màu trắng tay

Nắng mưa trăm nỗi vơi đầy
Miếng trầu cổ tích mặn cay đưa đò
Tháng năm têm những đợi chờ
Lời mời cánh phượng bao giờ mới bay?


Nguồn: Sương Hồ Tây mây Tháp Bút (thơ), Nguyễn Vũ Tiềm, NXB Hội nhà văn, 2011