Ban tình yêu, việc của Trời
Giữ tình yêu, việc của người, khó thay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]