Tôi từng chiêm ngưỡng những độ cao
Khi nhỏ thấy cao
Lớn lên thấy thấp...

Nhưng không ít lần ngược lại
Tả Thanh Thiên Tháp Bút
Độ cao tính bằng Trí Tuệ - Nhân Văn
Bên Đài Nghiên nối liền mạch đất
Có độ sâu:
                    nhiều thế kỷ
                    soi vào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]