題玉山寺壁

十載江湖抱寸心,
西風策馬試登臨。
紫雲已向樓前散,
黃石空勞月下尋。
避濁可能來北海,
參禪偶爾到東林。
平生意氣消磨盡,
夢覺青山又獨吟。

 

Đề Ngọc Sơn tự bích

Thập tải giang hồ bão thốn tâm,
Tây phong sách mã thí đăng lâm.
Tử Vân dĩ hướng lâu tiền tán,
Hoàng thạch không lao nguyệt hạ tầm.
Tỵ trọc khả năng lai Bắc hải,
Tham thiền ngẫu nhĩ đáo Đông lâm.
Bình sinh ý khí tiêu ma tận,
Mộng giác thanh sơn hựu độc ngâm.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Hồ hải mười năm một tấc lòng,
Chơi chùa, phóng ngựa ngọn tây phong!
Mây đầu gác ngó, tan đâu sạch?
Đá dưới trăng tìm, những uổng công!
Lánh đục, nên chăng qua bể Bắc?
Tham thiền, bỗng lạc đến rừng Đông!
Bình sinh ý khí tiêu ma hết,
Đối núi xanh ngâm, tỉnh giấc nồng!


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm hồ hải tấc lòng,
Lên chùa quất ngựa tây phong bao lần.
Mây Tía gác ngó sạch tan,
Đá Vàng dưới nguyệt tìm càng uổng công!
Bể Bắc lánh đục nên chăng?
Tham thiền bỗng lạc rừng Đông không ngờ!
Bình sinh ý khí tiêu mờ,
Đối núi xanh, tỉnh giấc mơ ngâm tràn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Giang hồ ấp ủ lòng mười năm,
Phóng ngựa núi tây đất Phật thăm.
Mây tía hướng lầu, tan hết sạch,
Đá vàng dưới nguyệt, uổng công tầm!
Nên qua bể Bắc năng xa đục,?
Lạc đến rừng Đông thiền chợt tham!
Ý khí bình sinh tiêu mất tận,
Non xanh tỉnh giấc một mình ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời