Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa,
Ánh đèn soi tỏ mái chùa Ngọc Sơn.


Khảo dị:
Hồ Gươm in bóng Tháp Rùa,
Có cầu Thê Húc, có chùa Ngọc Sơn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001