曉起小童報有客至吟詩且去

睡起南窗日正梅,
風花無力瘦成堆。
呼童急問春何故,
對有吟翁奪曉來。

 

Hiểu khởi tiểu đồng báo hữu khách chí ngâm thi thả khứ

Thuỵ khởi nam song nhật chính mai,
Phong hoa vô lực sấu thành đôi.
Đô hội cấp vấn xuân hà cố?
Đối hữu ngâm ông đoạt hiểu lai.

 

Dịch nghĩa

Nằm bên cửa sổ hướng nam vừa dậy thì mặt trời đã dọi vào chính hoa mai
Trước gió hoa kia bị đuối sức, ngó xác xơ từng đống
Vội vàng kêu thằng ở hỏi xuân vì sao như thế?
Nó đáp có ông vừa đi vừa ngâm thơ, tới đây từ sáng kia


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Song mai dậy tiếp mặt trời
Trăm hoa gió đánh rã rời, xác xơ.
- Đồng ơi, xuân lạ lùng chưa?
Thưa rằng có khách ngâm thơ đi rồi


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thức giấc thấy lùm mai nắng chiếu
Gió vờn hoa sức yếu rụng đầy
Gọi thằng ở nhỏ hỏi ngay
Khách ngâm thơ sáng mới đây về rồi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời dọi song nam chiếu bóng mai,
Xác xơ trước gió hoa tàn phai.
Vội kêu trẻ hỏi xuân sao thế?
Đáp khách ngâm thơ vừa trở hài.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thức giấc song mai ửng nắng hồng
Gió lay hoa rụng xác xơ bông
Vội vàng hỏi nhỏ xuân sao thế?
Thưa: sáng ngâm thơ có một ông

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời