Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 22:48

紅日

丹桂一叢梅一叢,
半園紅日滿園風。
覺來問僕眠多少,
曾有高吟出夢中。

 

Hồng nhật

Đan quế nhất tùng, mai nhất tùng,
Bán viên hồng nhật, mãn viên phong.
Giác lai vấn bộc miên đa thiểu,
Tằng hữu cao ngâm xuất mộng trung.

 

Dịch nghĩa

Quế đỏ một bụi, mai một bụi,
Nắng hồng nửa vườn, gió đầy vườn.
Tỉnh dậy hỏi tiểu đồng (rằng ta đã) ngủ nhiều hay ít,
(Mà sao) trong mộng đã từng có khúc ca ngâm?


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Mai một bồn, quế một bồn,
Nửa vườn nắng lọt, cả vườn gió thâu.
Tỉnh ra hỏi giấc mau lâu?
Đã nghe trong mộng mấy câu thơ thần!


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mai một bụi, bụi kia quế đỏ
Nắng nửa vườn còn gió đầy vườn
Mộng tàn gặp tớ hỏi luôn:
Ngủ nhiều hay ít? Mơ toàn cao ngâm!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quế đỏ một chòm một bụi mai,
Đầy vườn gió nửa nắng vườn dài.
Tiểu đồng hỏi ngủ nhiều hay ít,
Trong mộng có thơ từng đã hay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quế đỏ một chòm mai một bụi
Nửa vườn nắng ửng gió đầy sân
Tỉnh ra hỏi ngủ nhiều hay ít
Trong mộng từng nghe mấy khúc ngâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời