25/03/2023 11:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng nhật
紅日

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 22:48

 

Nguyên tác

丹桂一叢梅一叢,
半園紅日滿園風。
覺來問僕眠多少,
曾有高吟出夢中。

Phiên âm

Đan quế nhất tùng, mai nhất tùng,
Bán viên hồng nhật, mãn viên phong.
Giác lai vấn bộc miên đa thiểu,
Tằng hữu cao ngâm xuất mộng trung.

Dịch nghĩa

Quế đỏ một bụi, mai một bụi,
Nắng hồng nửa vườn, gió đầy vườn.
Tỉnh dậy hỏi tiểu đồng (rằng ta đã) ngủ nhiều hay ít,
(Mà sao) trong mộng đã từng có khúc ca ngâm?

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Mai một bồn, quế một bồn,
Nửa vườn nắng lọt, cả vườn gió thâu.
Tỉnh ra hỏi giấc mau lâu?
Đã nghe trong mộng mấy câu thơ thần!
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Hồng nhật