Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:13

庭前步月

掃地焚香坐,
空心待月生。
清影移梅至,
西廂遶竹行。

 

Đình tiền bộ nguyệt

Tảo địa phần hương toạ,
Không tâm đãi nguyệt sinh.
Thanh ảnh di mai chí,
Tây sương nhiễu trúc hàng.

 

Dịch nghĩa

Quét đất, đốt hương rồi ta ngồi xuống,
Với cái tâm trống rỗng, ta chờ trăng lên.
Trăng lên làm cho hình bóng cây mai di chuyển đến chỗ ta ngồi,
Và bên mái tây, ánh trăng bao xung quanh những hàng trúc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Quét đất, đốt hương, ta ngồi xuống,
Với tâm không, ta ngóng trăng lên.
Bóng mai di chuyển gần bên,
Khóm trúc trăng ngập tây hiên từng hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Quét đất đốt hương nhồi bệch xuống
Lòng không, chờ đợi ánh trăng lên
Bóng mai lại nhích gần thêm nữa
Khóm trúc hiên tây ngập ánh vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quét đất, đốt lò hương, ngồi xuống
Lòng thảnh thơi tâm trống chờ trăng
Nương mai bóng nhích tới gần
Mái tây toả chiếu quanh hàng tre xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đốt hương quét đất rồi ta ngồi,
Tâm rỗng chờ trăng lòng thảnh thơi.
Nhích lại bóng mai nơi đứng đó,
Bao quanh hàng trúc ánh trăng rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời