06/12/2022 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đình tiền bộ nguyệt
庭前步月

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 23:13

 

Nguyên tác

掃地焚香坐,
空心待月生。
清影移梅至,
西廂遶竹行。

Phiên âm

Trảo trửu phần hương toạ,
Không tâm đãi nguyệt sinh.
Thanh ảnh di mai chí,
Tây sương nhiễu trúc hành.

Dịch nghĩa

Quét đất, đốt hương rồi ta ngồi xuống,
Với cái tâm trống rỗng, ta chờ trăng lên.
Trăng lên làm cho hình bóng cây mai di chuyển đến chỗ ta ngồi,
Và bên mái tây, ánh trăng bao xung quanh những hàng trúc.

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Quét đất, đốt hương, ta ngồi xuống,
Với tâm không, ta ngóng trăng lên.
Bóng mai di chuyển gần bên,
Khóm trúc trăng ngập tây hiên từng hàng.
Nguồn: Nguyễn Thiên Thụ, Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Đình tiền bộ nguyệt