Đem gương ra nhổ mấy râu thưa,
Mừng thấy ta nay cũng giống xưa.
Bối rối ngắm hình lời chẳng thốt,
Lòng son một mảnh chiếu vào chưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)