Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2020 15:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 02/03/2020 15:36

荊門

溪風溪雨作黃昏,
夜泊東昌近酒村。
歡伯澆愁眠正熟,
西風吹夢到荊門。

 

Kinh môn

Khê phong khê vũ tác hoàng hôn,
Dạ bạc Đông Xương cận tửu thôn.
Hoan bá kiêu sầu miên chính thục,
Tây phong xuy mộng đáo kinh môn.

 

Dịch nghĩa

Gió khe mưa suối hoạ nên cảnh hoàng hôn
Đêm đậu thuyền ở Đông Xương gần làng rượu
Có bầu rượu giải sầu, miên man say giấc
Gió tây thổi hồn mộng trở về đến quê nhà[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Thị Thu Vân

Gió khe mưa suối chiều buông
Đông Xương thuyền đỗ gần thôn rượu này
Giải sầu mượn rượu giấc say
Gió tây thổi mộng hồn về quê hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Trung Lai

Gió rừng mưa suối đuổi hoàng hôn
Đêm neo xóm rượu ở Đông Xương
Nâng chén giải sầu rồi say ngủ
Gió tây thổi mộng về cố hương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa suối gió khe vẽ cảnh chiều
Đông Xương xóm rượu tối thuyền neo
Giải sầu nâng chén miên man giấc
Gởi mộng quê nhà ngọn gió theo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời