Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2011 18:53

登盤陀勝景寺

竹石悠悠佛景幽,
歇鞭暫作上方遊。
驛程剛被梅花管,
不放禪心得自由。

 

Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự

Trúc thạch du du Phật cảnh u,
Yết tiên tạm tác thượng phương du.
Dịch trình cương bị mai hoa quản,
Bất phóng thiền tâm đắc tự do.

 

Dịch nghĩa

Tre và đá miên man, cảnh Phật thanh u
Dừng roi ngựa, ghé chơi ngôi chùa ở trên cao
Đường đi sứ vừa bị hoa mai quyến rũ
Không buông theo lòng thiền cũng được phút tự do


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Tre đá miên man chùa tĩnh lặng,
Dừng roi tạm vãn chốn cao chơi.
Giữa đường đi sứ hoa mai cuốn,
Không thả lòng thiền cũng thảnh thơi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trúc đá miên man chùa lặng an
Dừng roi tạm nghỉ dạo non ngàn
Bị mai quyến rũ đường đi sứ  
Chẳng thả thiền tâm đạt tự nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tre đá miên man cảnh thảnh thơi,
Cảnh chùa dừng ngựa ghé vào chơi.
Hoa mai quyến rũ đường đi sứ,
Không bỏ lòng thiền cũng nghỉ ngơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Miên man tre đá cảnh thanh u
Dừng ngựa lên cao viếng cảnh chùa
Đường sứ hoa mai dường quyến rũ
Lòng thiền không xả cũng an vui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời