03/10/2022 03:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự
登盤陀勝景寺

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2011 18:53

 

Nguyên tác

竹石悠悠佛景幽,
歇鞭暫作上方遊。
驛程剛被梅花管,
不放禪心得自由。

Phiên âm

Trúc thạch du du Phật cảnh u,
Yết tiên tạm tác thượng phương du.
Dịch trình cương bị mai hoa quản,
Bất phóng thiền tâm đắc tự do.

Dịch nghĩa

Tre và đá miên man, cảnh Phật thanh u
Dừng roi ngựa, ghé chơi ngôi chùa ở trên cao
Đường đi sứ vừa bị hoa mai quyến rũ
Không buông theo lòng thiền cũng được phút tự do

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Tre đá miên man chùa tĩnh lặng,
Dừng roi tạm vãn chốn cao chơi.
Giữa đường đi sứ hoa mai cuốn,
Không thả lòng thiền cũng thảnh thơi.
Nguồn: Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, NXB Giáo dục, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Đăng Bàn Đà thắng cảnh tự