Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 19:53

漫興其三

小院陰陰石徑斜,
翛然宦況似僧家。
官情易怯傷弓鳥,
暮影難留赴壑蛇。
夢覺故園三徑菊,
心清活水一甌茶。
回頭六十年前事,
雙鬢星星兩眼花。

 

Mạn hứng (II) kỳ 3

Tiểu viện âm âm thạch kính tà,
Tiêu nhiên hoạn huống tự tăng gia.
Quan tình dị khiếp thương cung điểu,
Mộ cảnh nan lưu phó hác xà.
Mộng giác cố viên tam kính cúc,
Tâm thanh hoạt thuỷ nhất âu trà.
Hồi đầu lục thập niên tiền sự,
Song mấn tinh tinh lưỡng nhãn hoa.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Ðường đá chênh chênh, viện nhỏ mờ,
Nhà quan cảnh huống tựa nhà sư.
Quan trường dễ sợ chim cung bắn,
Chiều tối khôn ngăn rắn hố bò.
Tỉnh mộng, vườn xưa ba luống cúc,
Sạch lòng, nước suối một âu trà.
Sáu mươi năm trước quay nhìn lại,
Tóc trắng tinh đầu, mắt đổ hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Lối đá chênh chênh, buồn cảnh nhà
Làm quan sao giống kiếp thiền gia!
Đời công chẳng khác chim vương ná
Rắn phải tìm hang lúc xế tà.
Nhớ cúc vườn quê khi mộng tan
Ngụm trà suối nước tẩy lòng son
Việc đời sáu chục năm hồi tưởng
Lốm đốm tóc mai, nhãn lực mòn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Âm u viện nhỏ đá ngăn đường,
Vắng vẻ nhà quan giống cửa tăng.
Cảnh hoạn dễ kinh chim sẩy nỏ,
Bóng chiều khôn giữ rắn về hang.
Tỉnh mơ vườn cũ cúc ba rảnh,
Rửa dạ nước trong chè một ang.
Ngoảnh lại sáu mươi năm việc trước,
Tóc mai lốm đốm, mắt đồng quang.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Viện nhỏ âm u lối đá ghềnh,
Cảnh quan vắng vẻ tựa chùa chiền.
Công danh đáng sợ chim vương ná,
Bóng xế khôn ngăn rắn lại hang.
Mộng tỉnh vườn xưa ba khóm cúc,
Lòng thanh nước suối một bình ngon.
Ngoảnh đầu sáu chục năm vừa trọn,
Mắt yếu, hai mai tóc đượm sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Viện nhỏ âm u đá chéo đường,
Tiêu điều cảnh hoạn tựa nhà tăng.
Đời quan dễ khiếp chim vương ná,
Ngày tối khôn cầm rắn náu hang.
Nước chảy giãi lòng trà một ấm,
Vườn xưa tỉnh mộng cúc ba hàng.
Quay đầu chuyện sáu mươi năm trước,
Đôi mắt hoa và hai mái sương.


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Viện nhỏ âm u đá chận đường,
Nhà quan vắng vẻ giống song thiền.
Quan tình dễ khiếp chim vương nỏ,
Trời tối khôn ngăn rắn náu hang.
Tỉnh mộng vườn xưa ba rảnh cúc,
Nước trong rửa dạ một âu trà.
Sáu mươi năm trước nay quay lại,
Lốm đốm tóc mai, hai mắt loà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời