05/02/2023 15:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn hứng (II) kỳ 3
漫興其三

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 19:53

 

Nguyên tác

小院陰陰石徑斜,
翛然宦況似僧家。
官情易怯傷弓鳥,
暮影難留赴壑蛇。
夢覺故園三徑菊,
心清活水一甌茶。
回頭六十年前事,
雙鬢星星兩眼花。

Phiên âm

Tiểu viện âm âm thạch kính tà,
Tiêu nhiên[1] hoạn huống tự tăng gia.
Quan tình dị khiếp thương cung điểu,
Mộ cảnh nan lưu phó hác xà.
Mộng giác cố viên tam kính cúc,
Tâm thanh hoạt thuỷ nhất âu trà.
Hồi đầu lục thập niên tiền sự,
Song mấn tinh tinh lưỡng nhãn hoa.

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Ðường đá chênh chênh, viện nhỏ mờ,
Nhà quan cảnh huống tựa nhà sư.
Quan trường dễ sợ chim cung bắn,
Chiều tối khôn ngăn rắn hố bò.
Tỉnh mộng, vườn xưa ba luống cúc,
Sạch lòng, nước suối một âu trà.
Sáu mươi năm trước quay nhìn lại,
Tóc trắng tinh đầu, mắt đổ hoa.
[1] Tiêu nhiên 翛然: Không chút gì bó buộc, tự do tự tại. Trang Tử 莊子 (Ðại Tông Sư 大宗師): “Tiêu nhiên nhi vãng, tiêu nhiên nhi lai dĩ hĩ” 翛然而往,翛然而來而已矣. Nhượng Tống dịch: "Phất phơ mà đi, phất phơ mà lại, thế mà thôi" (Trang Tử Nam Hoa kinh, trang 126). Hai chữ tiêu nhiên 翛然 khác với 蕭然, có nghĩa là "tịch mịch, vắng lặng, tiêu điều". Như Ðào Uyên Minh 陶淵明 có câu: “Hoàn đổ tiêu nhiên, bất tế phong nhật” 環堵蕭然,不蔽風日 (Ngũ Liễu tiên sinh truyện 五柳先生傳). Nguyễn Hiến Lê dịch: "Tường vách tiêu điều, không đủ che mưa nắng" (Cổ văn Trung quốc, trang 181).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Mạn hứng (II) kỳ 3