Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 14:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 09:05

和友人煙霞寓興其二

茆屋三間野水涯,
少年剝洛舊紛華。
得安份處仍隨分,
未出家時且駐家。
檻裡雲山無寵辱,
城中軒冕總塵沙。
葛翁一去今千載,
丹灶寒煙歲月賒。

 

Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng kỳ 2

Mao ốc tam gian dã thuỷ nha (nhai),
Thiếu niên bác lạc cựu phân hoa.
Đắc an phận xứ nhưng tuỳ phận,
Vị xuất gia thì thả trú gia.
Hạm lý vân sơn vô sủng nhục,
Thành trung hiên miện tổng trần sa.
Cát ông nhất khứ kim thiên tải,
Đơn táo hàn yên tuế nguyệt xa.

 

Dịch nghĩa

Ba gian nhà cỏ ở bờ nước trong đồng nội
Buổi thiếu niên đã tránh được (bỏ rơi) cảnh sống phồn hoa
Được chỗ yên phận thì cứ yên phận
Chưa đến lúc xuất gia (phò việc nước) thì cứ phải ở nhà
Trong cửa nhìn ra mây núi không thấy vinh nhục nữa
Xe cộ áo mão trong thành thảy đều là cát bụi cả
Cát Ông đã ra đi đến nay là nghìn năm rồi
Bếp luyện linh đơn đã tàn tro lạnh khói bao nhiêu năm tháng xa xưa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Bờ nước ba gian, mái cỏ nhà
Thiếu thời đã tránh cảnh xa hoa
Được yên phần số, đành yên phận
Vẫn phải lưu cư, chửa phải ra
Mây núi nhìn, quên đời sủng nhục
Mũ xe buông, bỏ bụi phồn ba
Cát Ông luyện thuốc nghìn năm biệt
Bếp nguội tro tàn, tuế nguyệt qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Bờ nước tranh tre một nếp nhà,
Thiếu niên đã thoát cảnh phồn hoa.
Được yên phận cứ đành tuỳ phận,
Chửa xuất gia thì tạm tại gia.
Ngoài cửa núi mây yêu nhục khỏi,
Trong thành mũ áo rác rơm nhà.
Cát ông đi biệt đà lâu lắm,
Khói lạnh lò đơn, ngày tháng xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba gian nhà cỏ nước lênh đênh,
Lánh chốn xa hoa tự thiếu niên.
Chưa lúc phò vua nhà tạm ở,
Gặp khi giúp nước phận đành yên.
Mũ xe thành nội phồn hoa bỏ,
Mây núi cửa ngoài vinh nhục quên.
Luyện thuốc ngàn năm ông Cát khuất,
Bếp tàn tro nguội trải bao năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nhà cỏ ba gian đồng nước hoà
Thiếu niên tránh được cảnh phồn hoa
Được phần yên ổn nên yên phận
Chưa lúc làm quan cứ ở nhà
Mây núi nhục vinh ngoài ngưỡng cửa
Mũ xe toàn bụi mặc thành xa
Cát ông nay đã ngàn năm khuất
Khói lạnh lò đan năm tháng qua.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ nước ba gian lều cỏ nhà,
Thiếu niên tránh được sống phồn hoa,
Ở yên được chỗ đành yên phận,
Chưa thể xuất gia cứ ở nhà.
Mây núi nhìn ra không chịu nhục,
Ngựa xe áo mão cát trần pha.
Cát Hồng nghìn thuở đã đi biệt,
Bếp luyện đơn tàn năm tháng xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời