Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/04/2007 14:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 23:09

賀捷其三

聖朝柔遠憫昏愚,
奈爾無知自殞軀。
累世仇深憐鏡怨,
欺天罪大鬼神誅。
莫將前世扳今代,
不作忠臣效逆囚。
為報後來藩鎮者,
征輪覆轍在前途。

 

Hạ tiệp kỳ 3

Thánh triều nhu viễn mẫn hôn ngu,
Nại nhĩ vô tri tự vẫn khu.
Lũy thế cừu thâm lân cảnh oán,
Khi thiên tội đại quỷ thần tru.
Mạc tương tiền thế ban kim đại,
Bất tác trung thần hiệu nghịch tù.
Vị báo hậu lai phiên trấn giả,
Chinh luân phúc triệt tại tiền đồ.

 

Dịch nghĩa

Thánh triều vỗ về người xa, thương hại kẻ ngu dốt
Sao các người chẳng biết lại tự hại thân?
Thù oán gây quá nhiều đời, chung quanh đều ta thán
Khinh mạn trời là tội lớn quỷ thần không tha
Chớ lấy việc đời trước mà níu kéo việc đời nay
Không chịu làm trung thần, lại làm kẻ phản nghịch
Để báo cho kẻ đến phiên trấn sau này biết
Cái vết xe đổ ở đường trước kia.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Triều đình vốn xót kẻ hôn mê
Ngu xuân đành thân diệt thảm thê
Gây hại lân bang, hờn mãi gánh
Khinh Trời, thần quỷ khử không nề
Nay đừng ỷ cựu hòng gây thế
Chẳng chịu trung thành, học lập phe
Phiên trấn sau này xin cẩn trọng
Vết xe từng đổ trước đường kia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Thánh triều yên vỗ kẻ ngu ngoan,
Sao chẳng biết gì tự hại thân.
Hàng xóm sâu căm thù luỹ thế,
Quỷ thần nào thứ tội khi quân.
Nay đừng nên ví gương tiền đại,
Trung há không hơn tiếng nghịch thần?
Để bảo sau này phiên trấn đó,
Dấu xe đổ trước khá lo toan.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Triều thánh vốn thương kẻ dại khờ,
Đem thân chuốc họa rõ ngu chưa.
Thù sâu chuốc oán người căm ghét,
Tội lớn khinh trời quỷ chẳng lơ.
Việc trước đã qua thôi chớ kể,
Trung thành chẳng giữ lại quay cờ!
Báo cho phiên trấn đời sau biết,
Xe đổ vết in dấu chửa mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Vua thương dân tối vỗ người xa
Nhưng đứa vô tri tự hại nhà
Đời tích thâm thù đầy cảnh oán
Khi quân tội lớn quyết không tha
Đừng theo đời trước, đời nay lật
Không học thần trung lại nghịch tà
Báo kẻ đến sau ngoài trấn biết
Vết xe hằn đổ trước đường xa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thánh triều thương xót kẻ hôn ngu,
Sao lũ vô tri tự chuốc lo.
Thù hận truyền đời biên giới oán,
Dối trời tội lớn quỷ thần trừ.
Đừng đem việc trước so điều mới,
Chẳng muốn tôi trung muốn nghịch tù.
Để nhủ sau này phiên trấn đó,
Vết xe đổ trước hãy chưa mờ.


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thánh triều thương ngu, vỗ người xa,
Chẳng biết sao người thân hại nhà?
Thù hận nhiều đời đều thán oán,
Khinh trời thần quỷ cũng không tha.
Đã qua triều trước đừng chèo kéo,
Không chịu trung thần, phản nghịch ta.
Phiên trấn báo cho sau phải biết,
Vết xe đổ trước cách không xa.

14.00
Trả lời