10/08/2022 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ tiệp kỳ 3
賀捷其三

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 14:14

 

Nguyên tác

聖朝柔遠憫昏愚,
奈爾無知自殞軀。
累世仇深憐鏡怨,
欺天罪大鬼神誅。
莫將前世扳今代,
不作忠臣效逆囚。
為報後來藩鎮者,
征輪覆轍在前途。

Phiên âm

Thánh triều nhu viễn mẫn hôn ngu,
Nại nhĩ vô tri tự vẫn khu.
Lũy thế cừu thâm lân cảnh oán,
Khi thiên tội đại quỷ thần tru.
Mạc tương tiền thế ban kim đại,
Bất tác trung thần hiệu nghịch tù.
Vị báo hậu lai phiên trấn giả,
Chinh luân phúc triệt tại tiền đồ.

Dịch nghĩa

Thánh triều vỗ về người xa, thương hại kẻ ngu dốt
Sao các người chẳng biết lại tự hại thân?
Thù oán gây quá nhiều đời, chung quanh đều ta thán
Khinh mạn trời là tội lớn quỷ thần không tha
Chớ lấy việc đời trước mà níu kéo việc đời nay
Không chịu làm trung thần, lại làm kẻ phản nghịch
Để báo cho kẻ đến phiên trấn sau này biết
Cái vết xe đổ ở đường trước kia.

Bản dịch của Lê Cao Phan

Triều đình vốn xót kẻ hôn mê
Ngu xuân đành thân diệt thảm thê
Gây hại lân bang, hờn mãi gánh
Khinh Trời, thần quỷ khử không nề
Nay đừng ỷ cựu hòng gây thế
Chẳng chịu trung thành, học lập phe
Phiên trấn sau này xin cẩn trọng
Vết xe từng đổ trước đường kia.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Hạ tiệp kỳ 3