35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2007 15:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 23:31

題黃御史梅雪軒

豸冠峨峨面似鐵,
不獨愛梅兼愛雪。
愛梅愛雪愛緣何?
愛緣雪白梅清潔。
天然梅雪自兩奇,
更添臺柏真三絕。
羅浮仙子冰為魂,
頃刻能令瓊作屑。
夜深琪樹碎玲瓏,
月戶風窗寒凜烈。
若非風遞暗香來,
紛紛一色何由別。
巡簷不怕玉樓寒,
銀海搖光更清徹。
九重軫念及遐氓,
萬里錦衣遙駐節。
霜風捲地氣橫秋,
身在炎荒心魏闕。
交南十月暖如春,
夢中只有花堪折。
將心托物古有之,
高蠋深期蹈前哲。
東坡謂竹不可無,
濂溪愛連亦有說。
乾坤萬古一清致,
灞橋詩思西湖月。

 

Đề Hoàng ngự sử Mai Tuyết hiên

Trãi quan nga nga diện tự thiết,
Bất độc ái mai kiêm ái tuyết.
Ái mai ái tuyết ái duyên hà,
Ái duyên tuyết bạch mai thanh khiết.
Thiên nhiên mai tuyết tự lưỡng kỳ,
Cánh thiêm đài bách chân tam tuyệt.
La Phù tiên tử băng vi hồn,
Khoảnh khắc năng linh quỳnh tác tiết.
Dạ thâm kỳ thụ toái linh lung,
Nguyệt hộ phong song hàn lẫm liệt.
Nhược phi phong đệ ám hương lai,
Phân phân nhất sắc hà do biệt.
Tuần thiềm bất phạ ngọc lâu hàn,
Ngân hải dao quang cánh thanh triệt.
Cửu trùng chẩn niệm cập hà manh,
Vạn lý cẩm y dao trú tiết.
Sương phong quyển địa khí hoành thu,
Thân tại viêm hoang tâm nguỵ khuyết.
Giao nam thập nguyệt noãn như xuân,
Mộng trung chỉ hữu hoa kham chiết.
Tương tâm thác vật cổ hữu chi,
Cao trục thâm kỳ đạo tiền triết.
Đông Pha vị trúc bất khả vô,
Liêm Khê ái liên diệc hữu thuyết.
Càn khôn vạn cổ nhất thanh trí,
Bá Kiều thi tứ Tây Hồ nguyệt.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Mũ trãi cao cao gương mặt sắt
Yêu luôn tuyết, nào chỉ yêu mai
Vì sao yêu không một mà hai?
Bởi tuyết trắng, còn mai thanh khiết
Trang điểm bách đài quả tam tuyệt
Hai loại trời cho vẻ thanh cao
Tỉnh dưới gốc mai tiên nữ còn đâu?
Trong khoảnh khắc ngọc quỳnh tan tuyệt
Cành ngọc khuya lung linh bách chiết
Gió song, trăng cửa lạnh khôn cùng
Nhờ thoáng hương đưa ấm cõi lòng
Một màu lan man khó phân biệt
Lầu ngọc dạo thềm không ngại rét
Lung linh ánh bạc giải ngân hà
Chín trùng xót cảnh dân phương xa
Cờ mao tiết cẩm bào vạn lý
Nhuốm gió sương lòng tăng tiết khí
Hướng về Ngụy khuyết tự phương Nam
Tháng mười Giao Chỉ ấm như xuân
Trong mộng chỉ mai là đáng chiết
Vật quý lòng trao người cửu biệt
Nền triết xưa quyết học nâng cao
Với Đông Pha trúc khó thiếu nào
Chẳng khác gì sen Liêm Khê thích
Thanh trí nghìn xưa trong trời đất
Như thi cầu Bá, nguyệt Hồ Tây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Hiên ngang mũ trãi mặt tựa sắt,
Không những yêu mai lại yêu tuyết.
Yêu mai yêu tuyết bởi vì đâu?
Vì tuyết trắng mà mai thanh khiết.
Thiên nhiên mai tuyết hai giống kỳ,
Lại thêm bách đài đủ tam tuyệt.
Tiên nữ La Phù giá làm hồn,
Khoảnh khắc ngọc quỳnh ra nát bét.
Đêm khuya cây ngọc tan long lanh,
Trăng ngõ gió song lạnh ráo riết.
Nếu không hương ngầm gió thoảng đưa,
Một sắc lan man sao phân biệt?
Dạo thềm không sợ lạnh ngọc lâu,
Biển bạc ánh lay trong thấu triệt.
Chín trùng thương xót dân phương xa,
Muôn dặm áo gấm sai trú tiết.
Gió sương cuốn đất khí thu hăng,
Thân ở phương Nam lòng Ngụ khuyết.
Giao nam tháng mười ấm như xuân,
Trong mộng chỉ hoa này đáng chiết.
Đem lòng gởi vật người thuở xưa,
Cao bước dốc mong theo tiền triết.
Đông Pha bảo trúc không thể thiếu,
Liêm Khê yêu sen có thuyết hay.
Càn khôn muôn thuở niềm trong trắng,
Tứ thơ cầu Bá trăng hồ Tây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mũ quan cao cao gương mặt sắt,
Đâu chỉ yêu mai, yêu cả tuyết.
Yêu mai yêu tuyết sao cả hai,
Bởi tuyết trắng ngần mai thanh khiết.
Trời sinh mai tuyết thật diệu kỳ,
Hợp với bách đài là tam nguyệt.
Tỉnh giấc dưới mai tiên nữa đâu,
Khoảnh khắc ngọc quỳnh tiêu tán hết.
Đêm khuya cành ngọc vẻ lung linh,
Trăng cửa gió song đưa hơi rét.
Gió đưa hương ấm tỏa sang đây,
Thoang thoảng một màu đâu phân biệt.
Lầu ngọc bên thềm bước chẳng rung,
Ngân Hà lung linh màu ánh bạc.
Cửu trùng thương cảnh khổ dân đen,
Muôn dặm cẩm bào, cờ mao tiết.
Gió sương cuộn đất khí sang thu,
Thân tự phương nam, lòng cung khuyết.
Tháng mười Giao Chỉ ấm như xuân,
Trong mộng hoa mai nên đáng chiết.
Mượn vật tỏ lòng xưa đã từng,
Nghĩa lý cao sâu đạo hiền triết.
Thiếu trúc không vừa ý Đông Pha,
Chỉ thích hoa sen, Liêm Khê thuyết.
Trời đất ngàn xưa vẻ thắm tươi,
Cầu Bá ý thơ Tây Hồ nguyệt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt như sắt, mũ trãi cao,
Tuyết yêu không những mai đào cũng yêu.
Mai thanh khiết tuyết trắng nhiều!.
Yêu mai yêu tuyết yêu chiều cả hai
Thiên nhiên mai tuyết giống tài,
Lại thêm tam tuyệt bách đài thực chân.
La Phù tiên nữ hồn thân,
Ngọc quỳnh khoảnh khắc còn cần gì đâu.
Đêm khuya cây ngọc ánh màu,
Gió song trăng ngõ cửa vào lạnh thưa.
Nếu không hương gió thoảng đưa,
Sao phân một sắc lan thưa thế nào.
Dạo thềm không sợ lạnh lầu,
Ánh lay biển bạc nhuộm màu thấu trong.
Cửu trùng thương xót dân trông,
Cờ mao muôn dặm tiết trong cẩm bào.
Gió sương cuốn đất thu vào,
Phương Nam thân ngụ lòng nao kinh thành.
Tháng mười Giao Chỉ xuân xanh,
Hoa mai trong mộng chỉ cành chiết thôi.
Đem lòng gởi vật người xưa,
Cao sâu nghĩa lý theo ưa triết hiền.
Đông Pha bảo trúc cần riêng,
Liêm Khê sen thích với tiền thuyết hay.
Đất Trời muôn thuở trắng bày,
Như thơ cầu Bá hồ Tây trăng ngần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời