題伯牙鼓琴圖

鐘期不作鑄金難,
獨抱瑤琴對月彈。
靜夜碧宵涼似水,
一聲鶴唳九皋寒。

 

Đề Bá Nha cổ cầm đồ

Chung Kỳ bất tác chú kim nan,
Độc bão dao cầm đối nguyệt đàn.
Tĩnh dạ bích tiêu lương tự thuỷ,
Nhất thanh hạc lệ cửu cao hàn.

 

Dịch nghĩa

Không tạo được một Chung Kỳ vì đúc tượng vàng khó,
Một mình ôm đàn ngọc gảy dưới trăng.
Đêm vắng, bầu trời xanh mát như nước,
Một tiếng hạc kêu, lãnh lẽo cả chín chằm.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Chung Kỳ vàng dễ đúc nên đâu,
Đối nguyệt ôm đàn một khắc nào.
Vòm biếc đêm thanh trời tựa nước,
Giữa chằm hạc rít lạnh làm sao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Chung Kỳ chẳng thể đúc từ vàng
Đơn độc đối trăng gảy ngọc đàn
Đêm lặng mát xanh trời tựa nước
Hạc kêu một tiếng lạnh không gian.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tượng vàng khôn đúc nét chàng Chung,
Đàn ngọc riêng ôm gảy dưới trăng.
Đêm vắng xanh trong trời tựa nước,
“Chín Chằm” tiếng hạc lạnh từng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chung Kỳ đâu đúc tượng mình vàng,
Đối nguyệt một mình ngồi gẫy đàn.
Vắng lặng đêm thanh trời tựa nước,
Hạc kêu một tiếng lạnh muôn vàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời