14/04/2024 11:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bá Nha cổ cầm đồ
題伯牙鼓琴圖

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 23:13

 

Nguyên tác

鐘期不作鑄金難,
獨抱瑤琴對月彈。
靜夜碧宵涼似水,
一聲鶴唳九皋寒。

Phiên âm

Chung Kỳ bất tác chú kim nan,
Độc bão dao cầm đối nguyệt đàn.
Tĩnh dạ bích tiêu lương tự thuỷ,
Nhất thanh hạc lệ cửu cao hàn.

Dịch nghĩa

Không tạo được một Chung Kỳ vì đúc tượng vàng khó,
Một mình ôm đàn ngọc gảy dưới trăng.
Đêm vắng, bầu trời xanh mát như nước,
Một tiếng hạc kêu, lãnh lẽo cả chín chằm.

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Chung Kỳ vàng dễ đúc nên đâu,
Đối nguyệt ôm đàn một khắc nào.
Vòm biếc đêm thanh trời tựa nước,
Giữa chằm hạc rít lạnh làm sao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Đề Bá Nha cổ cầm đồ