(Viết trước lúc đi xa)

“Nam Tào đã gọi Họ tên Tôi
Sắp phải ra đi vĩnh viễn rồi
Nay lìa con cháu tuy đau sót
Mai gặp người thân bớt ngậm ngùi
Dẫu đi, tình bạn luôn lưu luyến
Dù ở, duyên thơ vẫn miệt mài
Chỉ mong đất nước mau cường thịnh
Dân nghèo sớm được sống yên vui

Thôi chào vĩnh biệt TA đi nhé
Xin gửi tình thương đến mọi người”


Nguồn: Thơ văn chọn lọc: Nguyễn Thị Thiếu Anh, NXB Phụ nữ, 2008