(Tặng Huế thân yêu)

Cả trời Huế dậy ở trong tôi
Khi gió chiều xa lướt mái đồi
Khi bóng chim xa về tổ cũ
Khi dòng sông Phố lặng lờ xuôi...

Tôi đón trong hơi gió cuốn về
Mùi thơm Hương Ngự ngát đồng quê
Lúa vàng xào xạc trong cơn gió
Tôi ngỡ thông reo khắp bốn bề

Trên dòng sông Phố chuyến đò ngang
Tôi thấy trời ơi, Thấy rõ ràng
Cả quãng đời thơ đầy mông đẹp
Bên đó Thừa phủ mỗi ngày sang

Trên cánh chim chiều bạt gió bay
Mà tôi mong tưởng quá thơ ngây
Có nhiều tin Huế chim mang đến
Cho kẻ phương xa mong ngóng này...

Các bạn vì tôi hãy bảo giùm
Với dòng Hương dịu với ngàn thông
Với bao nhiêu cảnh gì Huê huế
Tôi ở phương xa nhớ não nùng


1940