Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2020 21:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/04/2020 21:49

初出仕

一宦爲親屈,
感生尤怨心。
河山一回首,
涕泗每沾襟。
玄造機終秘,
蒼生禍愈深。
艱難思報國,
慚愧杜陵吟。

 

Sơ xuất sĩ

Nhất hoạn vi thân khuất,
Cảm sinh vưu oán tâm.
Hà sơn nhất hồi thủ,
Thế tứ mỗi triêm khâm.
Huyền tạo cơ chung bí,
Thương sinh hoạ dũ thâm.
Gian nan tư báo quốc,
Tàm quý Đỗ Lăng ngâm.


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Ra làm, vì có mẹ cha,
Tự mình còn dám kêu ca nỗi gì?
Non sông ngoảnh cổ trông về...
Bao phen vạt áo đầm đìa giọt châu!
Cơ trời huyền bí, hay đâu?
Dân tình càng thấy, càng đau tâm tình!
Chưa xong nợ nước, chưa đành,
Câu thơ họ Đỗ, thẹn mình làm sao!!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ra làm khuất phục mẹ cha,
Tự mình còn dám oán, ta thán lòng?
Ngoảnh đầu trông lại non sông,
Bao phen vạt áo đẫm dòng lệ rơi!
Hay đâu huyền bí cơ trời,
Càng nhìn trăm họ hoạ đời càng sâu!
Chưa xong nợ nước đành đâu,
Câu thơ họ Đỗ, thẹn lâu ngâm bài!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Làm quan vì cha mẹ
Tự mình chẳng oán than
Non sông đầu ngoảnh lại
Vạt áo lệ sầu chan
Cơ trời sâu thăm thẳm
Dân chúng khổ tràn lan
Nước non chưa rảnh nợ
Thơ Đỗ thẹn ngâm vang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời