16/10/2021 20:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ xuất sĩ
初出仕

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2020 21:48

 

Nguyên tác

一宦爲親屈,
感生尤怨心。
河山一回首,
涕泗每沾襟。
玄造機終秘,
蒼生禍愈深。
艱難思報國,
慚愧杜陵吟。

Phiên âm

Nhất hoạn vi thân khuất,
Cảm sinh vưu oán tâm.
Hà sơn nhất hồi thủ,
Thế tứ mỗi triêm khâm.
Huyền tạo cơ chung bí,
Thương sinh hoạ dũ thâm.
Gian nan tư báo quốc,
Tàm quý Đỗ Lăng[1] ngâm.

Bản dịch của Đông Xuyên

Ra làm, vì có mẹ cha,
Tự mình còn dám kêu ca nỗi gì?
Non sông ngoảnh cổ trông về...
Bao phen vạt áo đầm đìa giọt châu!
Cơ trời huyền bí, hay đâu?
Dân tình càng thấy, càng đau tâm tình!
Chưa xong nợ nước, chưa đành,
Câu thơ họ Đỗ, thẹn mình làm sao!!
Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
[1] Tức Đỗ Phủ, nhà thơ nổi tiếng đời Đường, ở đất Thiếu Lăng (Thiểm Tây), tự hiệu là Thiếu Lăng dã lão.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Sơ xuất sĩ