Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2020 16:31

柬鄧台峯

九街車馬日紛紛,
深閉高齋獨典墳。
客裏青山愁自我,
別來黃菊瘦於君。
江聲遶闕流殘照,
海勢掀天捲暮雲。
賴有曾臺足吟賞,
三秋風月要平分。

 

Giản Đặng Thai Phong

Cửu nhai xa mã nhật phân phân,
Thâm bế cao trai độc điển phần.
Khách lý thanh sơn sầu tự ngã,
Biệt lai hoàng cúc sấu ư quân.
Giang thanh nhiễu khuyết lưu tàn chiếu,
Hải thế hiên thiên quyển mộ vân.
Lại hữu tằng đài túc ngâm thưởng,
Tam thu phong nguyệt yếu bình phân.


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Ngựa xe đường phố bời bời
Khép phòng đọc sách, mình tôi chốn này
Non xanh, buồn cảnh tôi đây
Cúc vàng xa bạn, dáng gầy hơn ông
Quanh thành, nắng quái làn sông
Nước dâng mặt biển, cuộn chung mây chiều
Thưởng ngâm, đài sẵn tầng cao
Ba thu trăng gió chia đều với ai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ngựa xe đường phố ngày bời bời,
Đọc sách khép phòng ta một nơi.
Trong cảnh non xanh ta tự thảm,
Cúc vàng xa bạn gầy hơn người.
Làn sông nắng quái quanh cung khuyết,
Mặt biển nước dâng chiều cuộn mây
Cậy sẵn đài cao từng thưởng vịnh,
Ba thu trăng gió cùng ai đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa xe đường phố chạy nghênh ngang,
Riêng chốn phòng văn mở sách xem.
Đất khách non xanh buồn tự phận,
Cúc vàng cách biệt ốm hơn anh.
Nắng soi cung khuyết dòng sông lượn,
Sóng vỗ  mây chiều mặt biển xanh.
Lại sẵn đài cao ngâm vịnh thoả,
Ba thu trăng gió há riêng giành!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời