Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 21:35

寄友

疲士何門可拽裾,
醉鄉隨地著吾廬。
偶緣鷗社推同調,
因得鄰翁為卜居。
亂草不栽先繞舍,
落花才掃更侵除。
窮郊歲宴能相訪,
柳岸斜陽聽讀書。

 

Ký hữu

Bì sĩ hà môn khả duệ cư,
Tuý hương tuỳ địa trước ngô lư.
Ngẫu duyên âu xã suy đồng điệu,
Nhân đắc lân ông vị bốc cư.
Loạn thảo bất tài tiên nhiễu xá,
Lạc hoa tài tảo cánh xâm trừ.
Cùng giao tuế yến năng tương phỏng,
Liễu ngạn tà dương thính độc thư.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mệt, mong tìm chốn thảnh thơi
Làng say, đâu chẳng khác nơi nhà mình.
Duyên may âu xã mến tình,
Xóm giềng, chỗ ở loanh quanh kiếm giùm.
Chẳng trồng, cỏ mọc um tùm
Xác hoa mới quét, rơi trùm khắp sân
Khách xa, năm muộn ghé thăm
Êm đềm bóng liễu thơ ngâm chiều tà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước, Phạm Khắc Khoan

Người mệt cửa nào vén áo qua
Say đâu nằm đấy ấy nhà ta
Duyên may âu xã cho làm bạn
Lòng tốt lân ông cất hộ nhà
Cỏ loạn không giồng, thềm mọc khắp
Hoa rơi vừa quét, chái liền sa
Xóm nghèo năm muộn ai qua hỏi
Bờ liễu ngâm thơ buổi ác tà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa nào người mệt vén qua,
Say đâu nằm đấy nhà ta khác nào,
Duyên may âu xã bạn sao?
Lân ông lòng tốt cất cho cửa nhà.
Cỏ tràn mọc khắp thềm hoa,
Hoa rơi vừa quét, chái nhà liền sa.
Xóm nghèo năm muộn hỏi qua,
Ngâm thơ bờ liễu ác tà lặng im.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời