31/03/2023 06:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký hữu
寄友

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2009 21:35

 

Nguyên tác

疲士何門可拽裾,
醉鄉隨地著吾廬。
偶緣鷗社推同調,
因得鄰翁為卜居。
亂草不栽先繞舍,
落花才掃更侵除。
窮郊歲宴能相訪,
柳岸斜陽聽讀書。

Phiên âm

Bì sĩ hà môn khả duệ cư,
Tuý hương tuỳ địa trước ngô lư.
Ngẫu duyên âu xã suy đồng điệu,
Nhân đắc lân ông vị bốc cư.
Loạn thảo bất tài tiên nhiễu xá,
Lạc hoa tài tảo cánh xâm trừ.
Cùng giao tuế yến năng tương phỏng,
Liễu ngạn tà dương thính độc thư.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mệt, mong tìm chốn thảnh thơi
Làng say, đâu chẳng khác nơi nhà mình.
Duyên may âu xã mến tình,
Xóm giềng, chỗ ở loanh quanh kiếm giùm.
Chẳng trồng, cỏ mọc um tùm
Xác hoa mới quét, rơi trùm khắp sân
Khách xa, năm muộn ghé thăm
Êm đềm bóng liễu thơ ngâm chiều tà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Ký hữu