21.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 21:01

登永隆城樓

雨霽汀洲集晚禽,
一聲畫角半樓陰。
天燒城郭週遭在,
多難親朋契闊深。
去國杜陵餘別淚,
異鄉王粲負歸心。
昔賢可是俱懷土,
蓬鬢西風幾度侵。

 

Đăng Vĩnh Long thành lâu

Vũ tễ đinh châu tập vãn cầm,
Nhất thanh hoạ giốc bán lâu âm.
Thiên thiêu thành quách chu tao tại,
Đa nạn thân bằng khế khoát thâm.
Khứ quốc Đỗ Lăng dư biệt lệ,
Dị hương Vương Xán phụ quy tâm.
Tích hiền khả thị câu hoài thổ,
Bồng mấn tây phong kỷ độ xâm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Bãi sông mưa tạnh chim chiều tụ,
Ốc rúc, nghiêng che bóng nửa lầu.
Thành quách cháy tàn cây cỏ rụi,
Thân bằng hoạn nạn nghĩa tình sâu.
Đỗ Lăng nhớ nước đau dòng lệ,
Vương Xán ly hương nghẹn mối sầu.
Thánh hiền xưa cũng mong quê cũ,
Tơ tóc bao lần bạc gió thâu!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mưa ngừng bờ bãi tụ chim chiều
Một nửa lầu râm tiếng ốc kêu
Thành quách trời thiêu đều khốn khổ
Thân bằng bao nạn nhớ thương nhiều
Đỗ Lăng rời nước sa dòng lệ
Vương Xán quy tâm xứ tịch liêu
Đích thị hiền tài đều nhớ nước
Gió tây tóc rối, biết bao điều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạnh mưa chim tụ bãi sông,
Nửa lầu ốc rúc, bóng lồng nghiêng che.
Cháy cây thành quách rụi theo,
Thân bằng hoạn nạn nghĩa sâu tình đầy.
Đỗ Lăng nhớ nước lệ đau,
Ly hương Vương Xán mối sầu khôn nguôi.
Thánh hiền cũng ngóng quê thôi,
Bao lần tơ tóc gió thu bạc đầu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mưa tạnh bãi chiều chim gọi nhau
Một hồi còi rúc bóng nghiêng lầu
Tro tàn thành quách còn quanh đó
Kiếp nạn thân bằng xa mãi đâu
Bỏ nước, Đỗ Lăng khôn dứt lệ
Xa làng, Vương Xán chửa nguôi sầu
Thánh hiền xưa nhớ hoài quê cũ
Mấy trận gió Tây tóc rối nhàu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời