Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 10:04

昌符元年冬,余自橤溪寓于城南客舍,感今念昔,因成入句,奉簡司刑大夫杜公,兼簡諸同志

客途風雪歲更深,
長向丹霄掛寸心。
亂後交遊非復昔,
城中旅泊到如今。
新愁滾滾憑誰送?
往事悠悠付夢尋。
早晚迴朝將好問,
鬼章何日賀生擒?

 

Xương Phù nguyên niên đông, dư tự Nhị Khê ngụ vu thành nam khách xá, cảm kim niệm tích, nhân thành nhập cú, phụng giản tư hình đại phu Đỗ Công, kiêm giản chư đồng chí

Khách đồ phong tuyết tuế canh thâm,
Trường hướng đan tiêu quải thốn tâm.
Loạn hậu giao du phi phục tích,
Thành trung lữ bạc đáo như câm (kim)!
Tân sầu cổn cổn bằng thuỳ tống?
Vãng sự du du phó mộng tầm.
Tảo vãn hồi triều tương hảo vấn,
Quỷ, Chương hà nhật hạ sinh cầm?

 

Dịch nghĩa

Đường khách đầy gió tuyết, mà năm lại gần hết,
Luôn hướng về phía trời hồng mà gửi tấc lòng.
Sau cơn loạn lạc, bạn bè chẳng còn như trước,
Trong thành, dừng chân nơi quán trọ đến hôm nay!
Nỗi buồn mới cuồn cuộn, biết nhờ ai đẩy lùi?
Chuyện xưa kia dài dằng dặc, mặc giấc chiêm bao tìm đến.
Nay mai vào triều sẽ hỏi những tin tốt lành,
Chừng nào thì được chúc mừng việc bắt sống Quỷ, Chương?


Bài thơ chỉ sự kiện tháng 12 âm lịch (đầu năm 1377), Trần Duệ Tông cầm 12 vạn quân tiến vào đất Chiêm Thành, tháng giêng năm 1377, quân Đại Việt bị phục binh và tan rã hoàn toàn tại kinh đô Đồ Bàn của Chiêm Thành, vua Trần Duệ Tông tử trận. Mùa thu tháng 11 năm 1377, Chế Bồng Nga tấn công Đai Việt thiêu rụi Thăng Long. Quân Chiêm chỉ lưu lại Thăng Long một ngày. Tác giả lui về Nhị Khê tránh giặc. Khi trở lại kinh đô, ông phải lưu trú quán khách thay vì ở nhà bố vợ, vì người Chiêm không chỉ huỷ diệt cung điện mà còn đốt phá dinh phủ các quan. Xương Phù nguyên niên tức năm đầu (1377) niên hiệu Xương Phù của vua mới Trần Phế Đế.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Đường trường gió tuyết sắp qua năm,
Xin hướng trời hồng gửi trái tim.
Sau loạn, bạn bầu xa thuở trước,
Trong thành, lưu lạc cảm đương kim,
Mối sầu cuồn cuộn nhờ ai dẹp,
Việc trước xa xôi để mộng tìm.
Sớm muộn về chầu thăm hỏi tới,
Quỉ, Chương mừng bắt phỏng bao lăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Năm tàn gió bấc tuyết đường đầy
Luôn hướng trời hồng dạ chẳng khuây
Sau loạn bạn bè đâu giống trước
Trong thành ở trọ đến hôm nay
Đang buồn cuồn cuộn nhờ ai đẩy
Chuyện cũ dặc dài mặc mộng bay
Tin tốt vào triều rồi sẽ hỏi
Ngày nào mừng bắt Quỉ, Chương đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường trường gió tuyết sắp năm qua,
Luôn hướng trời hồng lòng trãi ra.
Sau loạn bạn bè đâu tựa trước,
Trong thành dừng trọ đến nay mà!
Nỗi buồn cuồn cuộn nhờ ai đẩy?
Chuyện cũ dằng dai mặc mộng vào.
Tin tốt vào triều mai sẽ hỏi,
Quỷ, Chương mừng bắt biết chừng nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường trường mưa gió đã năm chầy
Hướng phía trời hồng tỏ dạ ai
Sau loạn bạn bè đâu giống trước
Trong thành quán trọ đến hôm nay
Mối sầu cuồn cuộn ai đâu dẹp
Chuyện cũ mênh mang mộng mị chầy
Mai sớm vào triều tin tốt hỏi
Bao giờ bắt được Quỉ, Chương đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đường trường mưa gió năm tàn,
Trời hồng luôn hướng lòng càng trãi ra.
Bạn rời sau loạn gần xa,
Trong thành quán trọ như nhà đến nay.
Nỗi buồn cuồn cuộn ai hay,
Chuyện xưa dằng dặc mặc nay mộng đầy.
Hỏi triều tin tốt mai này,
Quỷ, Chương mừng bắt biết ngày nào đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời