Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 13:39

山村感興

虛名卅載絆塵羈,
一反江山沒是非。
殘雪墊巾奇野土,
春風晞髮大灘磯。
夢中往事攘蕉鹿,
世上浮雲任狗衣。
誰道江村生計薄?
桑麻繞屋綠初肥。

 

Sơn thôn cảm hứng

Hư danh táp tải bạn trần ky,
Nhất phản giang sơn một thị phi.
Tàn tuyết điệp cân cơ dã thổ,
Xuân phong hy phát đại than ky.
Mộng trung vãng sự nhương tiêu lộc,
Thế thượng phù vân nhậm cẩu y.
Thuỳ đạo giang thôn sinh kế bạc,
Tang ma nhiễu ốc lục sơ phì.

 

Dịch nghĩa

Cái hư danh đã buộc mình vào cõi đời bụi bặm ba mươi năm,
Trở về quê cũ quên mọi chuyện thị phi ở đời.
Trùm khăn dưới tuyết tàn trên gò ngoài đồng nội,
Hong tóc trước gió xuân bên mỏm đá lớn đầu ghềnh.
Việc cũ trong mơ, dẹp đi như câu chuyện tiêu lộc,
Cuộc đời chỉ là những cảnh phù vân, mặc nó đổi thay.
Ai bảo sinh kế thôn quê đơn bạc,
Dâu gai quanh nhà màu xanh vừa đâm.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Ba mươi năm đó vướng hư danh
Về với núi sông khỏi bực mình
Bớt giá, trùm khăn ra nội cỏ
Gió xuân, hong tóc ở đầu ghềnh
Việc xưa mường tượng trò hươu dấu
Sự thể mây hồng hoá chó xanh!
Ai bảo thôn quê đời đạm bạc?
Dâu gai mơn mởn mọc chung quanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bao năm đời bụi buộc hư danh
Sai đúng về quê chẳng cạnh tranh
Khăn rủ tuyết tàn gò đống đẹp
Tóc hong xuân gió đá đầu ghềnh
Mơ thôi sự cũ như “tiêu lộc”
Đời mặc mây thành áo chó nhanh
Sinh kế thôn quê ai bảo kém
Dâu gai quanh trại vẫn tươi xanh.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba mươi năm cõi trần hư danh,
Quê cũ về quên chuyện đấu tranh.
Dưới tuyết trùm khăn ngoài cỏ nội,
Tóc hong trước gió đá đầu gành.
Trong mơ việc cũ như tiêu lộc,
Cuộc thế phù vân mặc đổi nhanh.
Ai bảo thôn quê sống đạm bạc,
Dâu gai vẫn đậm quanh nhà xanh.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hư danh ràng buộc mấy mươi năm
Về lại quê xưa giũ bụi trần
Nội cỏ trùm khăn phơi tuyết lạnh
Đầu ghềnh xoã tóc đón hơi xuân
Chuyện xưa'' tiêu lộc'' tuồng hư huyễn
Sự thế tang thương cuộc chuyển vần
Ai bảo thôn quê đời đạm bạc
Dâu gai mơn mởn mọc quanh sân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba mươi năm giữa hư danh
Về quê quên chuyện đấu tranh ở đời.
Trùm khăn dưới tuyết nội ngoài,
Tóc hong trước gió ở nơi đầu gành.
Trong mơ việc cũ dẹp nhanh,
Mặc tình cuộc thế phù vân đổi dời.
Thôn quê đạm bạc cuộc đời
Dâu gai vẫn đậm quanh đồi nhà xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời