謁方伯胡汝玉先生墓次東圃原韻

寒花細雨夕陽天,
敬弔先生碑幕前。
繫樹情殷吳子劍,
臨風淚灑杜陵田。
再來華表將何日,
一夢羅浮已二年。
鳴世詩文衣缽在,
香江樓上水橋邊。

 

Yết Phương Bá Hồ Nhữ Ngọc tiên sinh mộ, thứ Đông Phố nguyên vận

Hàn hoa tế vũ tịch dương thiên,
Kính điếu tiên sinh bi mộ tiền.
Hệ thụ tình ân Ngô Tử kiếm,
Lâm phong lệ sái Ðỗ Lăng điền.
Tái lai hoa biểu tương hà nhật,
Nhất mộng La Phù dĩ nhị niên.
Minh thế thi văn y bát tại,
Hương giang lâu thượng thuỷ kiều biên.

 

Dịch nghĩa

Trời lấm tấm mưa, hoa rũ buồn lúc trời về chiều
Ðến thăm cúng trước mộ của ông
Bộc lộ tình cảm kiếm Ngô Tử treo trên cành cây
Lệ rơi trước gió giọt xuống ruộng Ðỗ Lăng
Biết đến năm nào mới đến thăm lại nơi xưa
Giấc mộng La Phù đã được hai năm
Thơ văn dạy đời, y bát vẫn còn đó
Nhà bên sông Hương cạnh chiếc cầu


Lời tự: "Học bộ thị lang" 學步侍郎 (Thơ làm trong thời kỳ làm thị lang bộ Học).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chiều lại hoa sầu lấm tấm mưa
Ðến thăm bia mộ cúng người xưa
Kiếm Ngô tình để treo cành gửi
Ruộng Ðỗ mắt nhoà đón gió đưa
Thăm lại mộ xưa nào dịp nữa
Lên chơi tiên cảnh đã năm thừa
Thơ văn nức tiếng còn truyền lại
Nhà cạnh sông Hương cạnh bến bờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâm râm mưa tối rũ hoa sầu,
Ðến trước mộ ông thăm cúng cầu.
Ngô Tử kiếm treo tình bộc lộ,
Ðỗ Lăng ruộng đón lệ rơi sâu.
Năm nào biết đến thăm lần nữa,
Tiên cảnh hai năm thật nhiệm mầu.
Y bát thơ văn truyền hậu thế,
Nhà gần sông Hương cạnh cây cầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời