癸酉冬十月十二日偕湖齋先生詣張博士美字唱園居聯吟紀勝

第一山亭第一園,
盛傳京國豈虛言。
花繁古樹連今樹,
香遶長垣又短垣。
退隱燒丹人未老,
遠來拾翠客銷魂。
竹林再訪伽藍地,
雲外神雞已報昏。

 

Quý Dậu đông thập nguyệt thập nhị nhật giai Hồ Trai tiên sinh nghệ Trương bác sĩ mỹ tự Xướng Viên Cư liên ngâm kỷ thắng

Ðệ nhất sơn đình đệ nhất viên,
Thịnh truyền kinh quốc khởi hư ngôn.
Hoa phồn cổ thụ liên kim thụ,
Hương nhiễu trường viên hựu đoản viên.
Thoái ẩn thiêu đan nhân vị lão,
Viễn lai thập thuý khách tiêu hồn.
Trúc Lâm tái phóng Già Lam địa,
Vân ngoại thần kê dĩ báo hôn.

 

Dịch nghĩa

Ðây cảnh vườn đẹp nhất, cảnh đình nhà trên núi đẹp nhất
Nổi tiếng khắp kinh thành, tiếng đồn thật đâu phải hư truyền
Hoa nở đầy, cổ thụ mọc liền với cây non
Hương thơm dào dạt bên rào giậu rậm dài lẫn giậu thưa thớt
Có người chưa già lui về ở ẩn luyện thuốc
Khách xa đến thăm mê mẩn tâm hồn vì phong cảnh đẹp
Ðến thăm đất Phật Trúc Lâm
Chân trời mây xa đã nghe vọng tiếng gà gáy hoàng hôn


Nguyên chú: "Hưu trí thời kỳ" 休致辰期 (Thơ làm trong thời kỳ hưu trí).
Quý Dậu tức năm 1933.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Nhất đây đẹp sắc cảnh đình vườn
Vang dội thần kinh nổi tiếng đồn
Khoe sắc cây xưa và cỏ mới
Toả hương giậu rậm với rào đơn
Thuốc làm người ẩn chưa già tuổi
Cảnh ngắm khách xa mê mẩn hồn
Ðến viếng Trúc Lâm nơi cảnh Phật
Chân mây gà đã gáy hoàng hôn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nổi tiếng kinh thành khắp gần xa.
Khoe sắc nở đầy hoa cổ thụ,
Toả hương rào rậm lẫn giậu thưa.
Chưa già về ẩn chuyên pha thuốc,
Khách đến thăm mê cảnh đẹp thừa,
Ðến viếng Trúc Lâm thăm đất Phật,
Chân trời chiều tối tiếng gà đưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời