09/03/2021 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quý Dậu đông thập nguyệt thập nhị nhật giai Hồ Trai tiên sinh nghệ Trương bác sĩ mỹ tự Xướng Viên Cư liên ngâm kỷ thắng
癸酉冬十月十二日偕湖齋先生詣張博士美字唱園居聯吟紀勝

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/01/2015 10:59

 

Nguyên tác

第一山亭第一園,
盛傳京國豈虛言。
花繁古樹連今樹,
香遶長垣又短垣。
退隱燒丹人未老,
遠來拾翠客銷魂。
竹林再訪伽藍地,
雲外神雞已報昏。

Phiên âm

Ðệ nhất sơn đình đệ nhất viên,
Thịnh truyền kinh quốc[1] khởi hư ngôn.
Hoa phồn cổ thụ liên kim thụ,
Hương nhiễu trường viên hựu đoản viên.
Thoái ẩn thiêu đan nhân vị lão,
Viễn lai thập thuý[2] khách tiêu hồn.
Trúc Lâm[3] tái phóng Già Lam[4] địa,
Vân ngoại thần kê dĩ báo hôn.

Dịch nghĩa

Ðây cảnh vườn đẹp nhất, cảnh đình nhà trên núi đẹp nhất
Nổi tiếng khắp kinh thành, tiếng đồn thật đâu phải hư truyền
Hoa nở đầy, cổ thụ mọc liền với cây non
Hương thơm dào dạt bên rào giậu rậm dài lẫn giậu thưa thớt
Có người chưa già lui về ở ẩn luyện thuốc
Khách xa đến thăm mê mẩn tâm hồn vì phong cảnh đẹp
Ðến thăm đất Phật Trúc Lâm
Chân trời mây xa đã nghe vọng tiếng gà gáy hoàng hôn

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Nhất đây đẹp sắc cảnh đình vườn
Vang dội thần kinh nổi tiếng đồn
Khoe sắc cây xưa và cỏ mới
Toả hương giậu rậm với rào đơn
Thuốc làm người ẩn chưa già tuổi
Cảnh ngắm khách xa mê mẩn hồn
Ðến viếng Trúc Lâm nơi cảnh Phật
Chân mây gà đã gáy hoàng hôn
Nguyên chú: "Hưu trí thời kỳ" 休致辰期 (Thơ làm trong thời kỳ hưu trí).
Quý Dậu tức năm 1933.

[1] Chỉ đất đế đô Huế.
[2] Tào Thực 曹植 trong bài "Lạc thần phú" 洛神賦 có đoạn "Nhĩ nải chúng linh tạp đạp, mệnh thù tiêu lữ, hoặc hý thanh lưu, hoặc tường thần chử, hoặc thái minh châu, hoặc thập thuý vũ" 爾乃眾靈雜遝,命儔嘯侶,或戲清流,或翔神渚,或採明珠,或拾翠羽 (Gần xa nô nức, kết bè kết bạn cùng nhau hoặc là đùa giỡn bên bờ sông, hay là đi ngắm cảnh sông nước, hay là đi hái lộc non hoặc là đi nhặt lông chim xanh mượt). Người đời sau dùng "thập thuý" 拾翠 để chỉ đàn bà con gái đi dạo chơi trong tiết trời mùa xuân. Ở đây chỉ chuyện ngao du, ngắm cảnh.
[3] Chùa Trúc Lâm ở phía tây nam kinh thành Huế.
[4] Phiên âm chữ Phạn "Ashram", là nơi trú ngụ của chư tăng, tu sĩ Phật giáo. Chỉ cảnh chùa Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Quý Dậu đông thập nguyệt thập nhị nhật giai Hồ Trai tiên sinh nghệ Trương bác sĩ mỹ tự Xướng Viên Cư liên ngâm kỷ thắng