和戶部尚書屏南阮科濱先生九日原韻

休怪猖狂阮籍車,
深山遠壑路教斜。
登臺又是悲秋客,
未老風塵鬢已華。

 

Hoạ hộ bộ thượng thư Bình Nam Nguyễn Khoa Tân tiên sinh cửu nhật nguyên vận

Hưu quái xương cuồng Nguyễn Tịch xa,
Thâm sơn viễn hác lộ giao tà.
Ðăng đài hựu thị bi thu khách,
Vị lão phong trần mấn dĩ hoa.

 

Dịch nghĩa

Trách làm chi xe ông Nguyễn Tịch đi dọc ngang ngông cuồng
Ði khắp các nẻo đường quê, vượt núi xuyên ngàn
Lên chức lại là kẻ hay buồn vì trời thu
Dù chưa già nhưng gió bụi đã làm tóc mai điểm bạc


Lời tự: "Học bộ thị lang" 學部侍郎 (Thơ làm trong thời kỳ làm thị lang bộ Học).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Trách chi Nguyễn Tịch xe ngang dọc
Vượt núi xuyên ngàn khắp nẻo quê
Lại kẻ sầu thu lên chức lớn
Phong trần dù trẻ tóc thành hoe

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trách chi Nguyễn Tịch tính ngông cuồng,
Khắp nẻo đường xuyên núi vượt nguồn.
Lại kẻ buồn thu mà tấn chức,
Chưa già tóc bạc bởi phong sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trách chi Nguyễn Tịch cuồng ngông,
Nẻo đường vượt núi xuyên sông khắp vùng.
Sầu thu lên chức đáng mừng,
Chưa già mái bạc bởi từng phong sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời