14/08/2022 11:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ hộ bộ thượng thư Bình Nam Nguyễn Khoa Tân tiên sinh cửu nhật nguyên vận
和戶部尚書屏南阮科濱先生九日原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 05/01/2015 16:12

 

Nguyên tác

休怪猖狂阮籍車,
深山遠壑路教斜。
登臺又是悲秋客,
未老風塵鬢已華。

Phiên âm

Hưu quái xương cuồng Nguyễn Tịch[1] xa,
Thâm sơn viễn hác lộ giao tà.
Ðăng đài hựu thị bi thu khách,
Vị lão phong trần mấn dĩ hoa.

Dịch nghĩa

Trách làm chi xe ông Nguyễn Tịch đi dọc ngang ngông cuồng
Ði khắp các nẻo đường quê, vượt núi xuyên ngàn
Lên chức lại là kẻ hay buồn vì trời thu
Dù chưa già nhưng gió bụi đã làm tóc mai điểm bạc

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Trách chi Nguyễn Tịch xe ngang dọc
Vượt núi xuyên ngàn khắp nẻo quê
Lại kẻ sầu thu lên chức lớn
Phong trần dù trẻ tóc thành hoe
Lời tự: "Học bộ thị lang" 學部侍郎 (Thơ làm trong thời kỳ làm thị lang bộ Học).

[1] Một trong Trúc Lâm thất hiền đời Tấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ hộ bộ thượng thư Bình Nam Nguyễn Khoa Tân tiên sinh cửu nhật nguyên vận